Sa strašću stvaramo kompanije koje unapređuju društvo u kome živimo i radimo.

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

NEŠKOVIĆ GROUP

Pristupom ovoj veb stranici posjetilac prihvata ova pravila, tako da je potrebno da ih prethodno pročita prije korišćenja iste. U slučaju da nije saglasan sa sadržinom ovih pravila, potrebno je da odmah napusti ovu internet prezentaciju.

 

Ova veb stranica i svi tekstovi, slike, grafički, audio i video materijal i druga djela u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima su vlasništvo NEŠKOVIĆ GROUP (u daljem tekstu: NEŠKOVIĆ) ili su u pitanju autorska djela kojima su na NEŠKOVIĆ prenijeta imovinska prava autora. Svako korišćenje istih je strogo zabranjeno (bilo u komercijalne ili nekomercijalne svrhe), a korišćenje istih bez prethodnog odobrenja povlači za sobom pravo NEŠKOVIĆ GROUPA da od korisnika zahtjeva naknadu štete (kako materijalne, tako i nematerijalne) i osnov su za krivično gonjenje kako pravnih, tako i fizičkih lica, kao i gonjenje u skladu sa odredbama Zakona o privrednim prestupima.

 

Radi pristupanja  veb stranici posetilac nije u obavezi da ostavi bilo kakav lični podatak.  Međutim, posetilac će biti u obavezi da dostavi određene podatke, ali isključivo po sopstvenom izboru, a radi ostvarivanja određenih prava, pri čemu se naročito misli na pružanje određenih informacija vezanih za NEŠKOVIĆ GROU, koje posetilac zatraži na sopstveni zahtev. Podaci se dostavljaju putem formulara ili preko e-mail adrese posetioca. U tom slučaju, lični podaci uključuju ime i prezime posetioca i e-mail adresu. U slučaju potrebe, moguće je da će posetilac biti u obavezi da dostavi još neke podatke, o čemu će biti blagovremeno obavješten, a sve isključivo radi ostvarenja određenih prava odnosno izvršenja usluga od strane NEŠKOVIĆ GROUP.

 

Informacije i podaci koji se saznaju neće biti korišćen radi lične identifikacije posetilaca, već da bi se periodično utvrdila posećenost veb stranice, prosječno vreme provedeno na veb stranici, količinu pregledanih stranica, a sve radi unapređenja sadržaja veb stranice. Prije eventualno traženih dodatnih podataka odnosno dodatnih ličnih informacija od posetioca, neophodno je dobiti prethodni pristanak (putem formulara ili putem e-mail adrese posetioca), uz obaveštenje o prikupljanju i upotrebi podataka. Pomenuti podaci biće isključivo korišćeni radi odgovaranja na pitanja posetioca i/ili pružanje i poboljšanje usluga NEŠKOVIĆ GROUP. Posetilac ima pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo da zahteva kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i da izvrše uvid u obrađivane podatke odnosno da zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Dostavljeni podaci ćuvaju se na serveru, a pristup istom imaju [●], kao i lica koja budu angažovana radi obrade podataka u navedene svrhe, kao i svrhe za koje je posetilac naknadno dao odobrenje. Maloljetni posetioci ne smeju dostavljati podatke bez prethodne saglasnosti roditelja, usvojica ili staratelja.

 

Veb stranica može sadržati linkove ili banere drugih veb stranica čiji vlasnik ili korisnik nije NEŠKOVIĆ GROUP, tako da NEŠKOVIĆ GROUP ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, opšte uslove korišćenja ili bezbednost istih i posetilac na sopstveni rizik i bez saglasnosti NEŠKOVIĆ GROUP pristupa istim.

Veb stranica se od strane posetioca koristi na sopstveni rizik i NEŠKOVIĆ GROUP neće biti odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u  bilo kojoj vezi sa korišćenjem  veb stranica ili sadržaja objavljenim na njoj.

NEŠKOVIĆ GROUP može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja, bez prethodne najave i obavezivaće svakog posetioca.

Za svako dodatno pojašnjenje povodom ovih Opštih uslova i svaku buduću komunikaciju  posetilac može kontaktirati NEŠKOVIĆ GROUP preko e-mail adrese: info@neskovic.ba